EN | TH

บริการ IT Solution

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-it
0

งานบริการดูแลรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 


บริการออกแบบ, ติดตั้ง, วางระบบ Server, Lan, Wan, Wlan

เรามีทีมงานสำหรับให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าที่กำลังต้องการ

1. เดินสาย LAN ภายในสำนักงานใหม่ หรือ ปรับปรุงระบบสาย LAN ที่มีอายุการใช้งานมานาน

2. ติดตั้งระบบ Wireless LAN ภายในสำนักงาน

3. ติดตั้งระบบ Router และ Firewall สำหรับองค์กรขนาด SME ในราคาประหยัด4. ติดตั้งระบบ Server เช่น Files Share, ระบบ Email Server, Web Server ภายในองค์กรทั่วไป

คุณรู้หรือไม่ Preventive Maintenance (PM) คืออะไร ?

Preventive Maintenance (PM) คือ การบำรุงรักษา หรือ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานช่วยทำให้การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้นๆ ช้าลง  ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ก่อนที่อุปกรณ์นั้นจะชำรุดหรือเสียหาย

ทำไมเราควร PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในองค์กร1.เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2.เพื่อแก้ไขซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำรุด ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3.เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ

4.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเมื่อเกิดการชำรุดแล้ว ซึ่งมักมีราคาค่อนข้างสูง

5.เพื่อลดความถี่ของความขัดข้องที่เกิดขึ้น

ทำ Preventive Maintenance (PM) ได้ประโยชน์อะไร ?

1.สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำคู่มือซ่อมบำรุงได้

2.ใช้ในการวางแผนหรือกำหนดการซ่อมบำรุง

3.เป็นแนวทางในการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆสำหรับการบำรุงรักษา

4.อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

5.ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่

หากองค์กรของท่านไม่ทำ Preventive Maintenance (PM) จะเกิดอะไรขึ้น ?

1.ไม่มีข้อมูลในการตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุงเครื่อง

2.ไม่สามารถวางแผนการหรือกำหนดการซ่อมบำรุงได้

3.คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4.ในองค์กรมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น จากการสั่งซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่

5.ทำให้ระบบงานเกิดความเสียหายซึ่งจะมีผลกระทบสำคัญในด้านธุรกิจ

ความเสียหาย คือ ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล

ในทุกองค์กร สิ่งที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ ของการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ คือการบริหารต้นทุน (Cost Management ) ซึ่งการทำPreventive Maintenance (PM) มีส่วนช่วยให้การบริหารต้นทุนง่ายขึ้น  ค่าใช้จ่ายในองค์กรลดลง ส่งผลให้องค์กรมีกำไรมากขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่นงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆประจำปีลดลงได้ เนื่องจากการทำ Preventive Maintenance (PM) ช่วยทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้น  ชำรุดหรือเสื่อมสภาพช้าลง สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น

คุณรู้หรือไม่ว่าการทำ Preventive Maintenance (PM) เป็นงานส่วนหนึ่งในองค์กร

เป็นที่ทราบกันดีว่า งานดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนั้น เป็นหน้าที่ของแผนก IT แต่บางองค์กรมีขนาดใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ IT ที่ต้องดูแลรับผิดชอบไม่เพียงพอ หรือดูแลได้ไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดผลกระทบตามมาถึงความไม่พร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือองค์กรขนาดกลาง ที่ไม่ได้มีการวางแผนการทำ Preventive Maintenance (PM) และยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ในองค์กร  ก็อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อการดำเนินงานได้เพราะฉะนั้น องค์กรต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำ Preventive Maintenance (PM) สำหรับตรวจเช็คอุปกรณ์ ตามอายุการใช้งาน เพื่อลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

ฝ่ายขาย

นพกร  สนธิเกษตริน      

โทร.02-619-2373

อีเมล  noppakorn.s@professional-one.com