EN  |  TH

บริการดูแลพนักงานต่างชาติ ทำงาน work permit

staff
0

การทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

การทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย ชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานหรือ work permit ใบอนุญาตทำงานนี้เป็นเอกสารที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำงานในแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง เอกสารนี้จะระบุตำแหน่ง อาชีพปัจจุบัน หรือรายละเอียดในการทำงาน และบริษัทที่พนักงานต่างชาติทำงาน  work permit พนักงานต่างชาติสามารถทำงานได้ตามตำแหน่งหรืออาชีพที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานเท่านั้น

สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่ว่าจะได้วีซ่าประเภทใดก็ตามก็ไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน (work permit) ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องได้รับการประทับตราวีซ่าที่ถูกประเภทเพื่อนำไปยี่นขอใบอนุญาตทำงานอย่างถูกกฎหมายต่อไป

ดังนั้นเพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน work permit ชาวต่างชาติต้องได้รับวีซ่าประเภท non-immigrant visa เท่านั้นก่อนการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

เมื่อต่างชาติได้รับ non-immigrant visa แล้ว จากนั้นจึงจะสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานได้ ซึ่งโดยปกติจะต้องใช้เวลา 7 วันทำการ ใบขออนุญาตทำงานจะดำเนินการยื่นขอที่กระทรวงแรงงาน

โดยทั่วไปการได้รับใบอนุญาตทำงานหรือ work permit จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับทุนจดทะเบียนบริษัทนายจ้างด้วย

 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความประสงค์ยื่นขอ work permit นั้นต้องชำระเงินทุนจดทะเบียนแล้วอย่างน้อย 2 ล้านบาท ในกรณีที่พนักงานชาวต่างชาติมีสามีหรือภรรยาเป็นชาวไทยการพิจารณาเงินทุนจดทะเบียนบริษัทอาจพิจารณาที่เงินทุน 1 ล้านบาท
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศแต่ดำเนินงานในประเทศไทยสามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานหรือ work permit ได้เช่นกันถ้านิติบุคคลนั้นนำเงินเข้าประเทศไทยได้อย่างน้อย 3 ล้านบาทต่อพนักงานต่างชาติ

นิติบุคคลข้างต้นจะสามารถขอ work permit ได้ไม่เกิน 10 ใบอนุญาต แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะได้รับการยกเว้นจากระเบียบดังกล่าว

Why Choose Professional One ทำไมถึงเลือกโปรวันฯ

โปรเฟสชันแนลวัน มีประสบการณ์ด้าน HR มากกว่า 25 ปีในประเทศไทย

โปรเฟสชันแนลวัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2532 เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและเป็นที่ปรึกษาในทุกฟังก์ชันของงานทรัพยากรบุคคลใน ได้แก่ การสรรหาบุคลากร การจัดทำเงินเดือนและการบริหารจัดการสวัสดิการ และพนักงานสัมพันธ์  ในปี พ.ศ. 2546 เมื่อบริษัทโดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารได้ตัดสินใจที่ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตที่เปลี่ยนไป โปรเฟสชันแนลวันซึ่งเป็นผู้ให้บริการหลักด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทผู้ให้บริการด้านไอทีระดับโลก ก็ได้เริ่มบริหารจัดการนำบุคลากรที่มีทักษะไอทีสูงจากต่างประเทศเพื่อทำงานในประเทศไทย นับแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้ให้บริการให้คำปรึกษาและดำเนินงานด้าน work permit และ visa แก่บริษัทต่างชาติชั้นนำหลายแห่งเพื่อนำชาวต่างชาติระดับชำนาญการจนถึงผู้เชี่ยวชาญมาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการระยะสั้นหรือระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม https://goo.gl/YGOjkN

บริการ HR Outsourcing ของเราได้รับมาตรฐาน ISO: 9001: 2008

โปรเฟสชันแนลวัน ให้บริการ HR outsourcing อย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้ามั่นใจในบริการ HR outsourcing ของเราได้จากการที่เราได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระดับสากล ลูกค้าสามารถตรวจสอบใบรับรองคุณภาพของเราได้โดยการค้นหา …..

การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ

จากประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมานานกว่า 25 ปีเราตระหนักดีว่าการแก้ปัญหาด้านบุคคลากรทั้งหมดไม่สามารถจัดการได้ดีด้วยตัวบทกฎหมายอย่างเดียว โปรเฟสชันแนลวัน จึงวางนโยบายเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวเป็นเรื่องสูงสุด เพราะเราเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยจัดการลดปัญหาด้านแรงงานได้อย่างแท้จริง เราคัดสรรบุคลากรที่มีใจบริการหรือ service mind จากนั้นเราให้การอบรมด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคนเข้าเมืองรวมถึงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความให้มั่นใจให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อความเป็นเลิศในการบริการ โปรเฟสชันแนลวัน ยังรับฟังโจทย์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของลูกค้าอย่างจริงจังเพื่อออกแบบบริการที่เหมาะสม นี่คือสิ่งที่ทำให้บริการของเราเป็นเลิศในด้านบริการเอาท์ซอร์สงานทรัพยากรบุคคลมานานกว่า 25 ปี

งานบริการ  Work Permit และ Immigration

บริการขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และการขอ Visa ภายในราชอาณาจักรไทย( Obtaining work permit and visa services)

 1. ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Obtain New Work Permit)
 2. ต่อใบอนุญาตทำงานเมื่อครบ 1ปี (Renew Work Permit)
 3. ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน (Work Permit Adjustment)
 4. แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน(Void And Cancel Work Permit)
 5. เตรียมเอกสารบริษัทเพื่อขอวีซ่า non-immigrant visa ณ สถานฑูตไทยในต่างประเทศ(Prepare documents to apply for non-immigrant visa at Thai embassy overseas)
 6. ขอต่ออายุ visa(Visa extension request)
 7. การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry Visa)
 8. แจ้งอยู่เกิน 90 วัน (90 Days Report)
 9. การขอวีซ่า Non Immigrant visa สำหรับครอบครัวพนักงานต่างชาติ ( Non-immigrant Visa for dependence)
 10. บริการแนะนำตรวจสุขภาพ (Medical Certificate for Work Permit)
 11. บริการจ้างงานพนักงานต่างชาติ (Employment Contract)
 12. บริการบริหารค่าจ้างเงินเดือนต่างชาติ (Payroll Service for Foreigner)
 13. เอกสารบริษัทที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาต และวีซ่า ตามต้องการของราชการ Prepare documents requested by immigration and labour department officers.

ขั้นตอนการขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน

ขั้นตอนที่ 1: การได้รับวีซ่าประเภท Non-Immigrant

ข้อกำหนดในการขอวีซ่าประเภท non-immigrant นอกประเทศ:

 • ผู้สมัครได้รับข้อเสนอการจ้างงานจาก บริษัทไทย
 • บริษัทยื่นขอเอกสารสำคัญเพื่อให้ผู้สมัครไปขอวีซ่า non-immigrant

ผู้สมัครควรยื่นขอวีซ่าภายใน 30 วันก่อนที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทย สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยจะขอสำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัทและเอกสารสถานะการเงินของบริษัท

ขั้นตอนที่ 2: ขอใบอนุญาตทำงานของคนไทย

พนักงานต้องเตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตทำงานดังนี้

 • หนังสือเดินทาง – สำเนาทุกหน้า สำเนาแต่ละฉบับต้องลงนามโดยพนักงาน
 • วีซ่า Non-Immigrant
 • ใบขาออก ตม.6
 • ระดับการศึกษา (ฉบับลงลายมือชื่อ) *
 • สำเนา (สำเนาลงนาม) *
 • ใบประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอ (สำเนาที่ลงลายมือชื่อ)
 •  CV หรือ Resume – อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่หน้าที่การปฏิบัติงานความยาวและสถานที่ทำงานของผู้สมัคร
 • รูปถ่ายสาม (3) ในปริมาณที่มีขนาด 5 x 6 เซนติเมตร (ไม่ใช่รูปถ่ายหนังสือเดินทาง) ที่มีใบหน้าเต็มรูปแบบและสวมเครื่องแต่งกายสำหรับทำธุรกิจ (ไม่มีหมวกและเขตอำนาจศาลบางแห่งต้องเป็นชุดและผูก) ต้องดำเนินการภายในหก (6) เดือนก่อนที่จะยื่นขออนุญาตทำงานของคนไทย
 • หนังสือรับรองการสมรส (ถ้าแต่งงานกับคนไทย) ซึ่งรวมถึงสำเนาเอกสารต้นฉบับและลายเซ็น รวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนไทยบัตรสูติบัตรเด็กและทะเบียนบ้าน

* เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยอาจขอให้เอกสารดังกล่าวได้รับการรับรองโดยสถานทูตของประเทศของพนักงาน (ต้องนำใบปริญญาใบสมัครใบอนุญาตใบอนุญาตหรือใบประกาศนียบัตรมาให้สถานทูตของพนักงานเพื่อประกาศว่าเป็นเอกสารจริงและเป็นเอกสารต้นฉบับคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบความถูกต้องแก่ สถานทูตนอกจากนี้พวกเขายังต้องการให้คุณแปลเอกสารเหล่านี้เป็นภาษาไทยจากภาษาต่างประเทศ

นายจ้างจัดเตรียมเอกสารใบอนุญาตทำงาน:

 • ใบทะเบียนกรมทะเบียนการค้าที่แสดงว่าบริษัทที่ผู้สมัครจะไปทำงานนั้นได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล รายชื่อผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
 • รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ลงนามโดยกรมทะเบียนการค้า
 • ใบอนุญาตโรงงาน (ถ้ามี) ที่ออกโดยกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม
 • หนังสือรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม – ภ.พ. 20
 • ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – ภ.พ. 30
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – ภ.ง.ด. 1
 • การจัดเก็บการชำระเงินประกันสังคม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

 Add LINE@ : @ProOneSale
เพิ่มเพื่อน

โทรศัพท์: 02 619 2161 กด 1 (ฝ่ายขาย)
อีเมล: sales@professional-one.com