EN  |  TH

ทำอย่างไรให้ผ่านโปรในช่วงทดลองงาน

bible-1216063_640
0

นับเป็นธรรมเนียมของบริษัทในการจัดช่วงทดลองงาน หรือการ Probation ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมก่อนรับบุคคลใดเข้าเป็นพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำงานมาแล้วหรือเพิ่งก้าวสู่โลกการทำงานหมาด ๆ ย่อมมีความกังวลใจไม่น้อย ระยะเวลา ทดลองงาน 3-4 เดือนนั้นควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้เข้าตากรรมการและ ผ่านงาน ได้อย่างแน่นอน มีเคล็ดลับให้ปฏิบัติตาม ดังนี้

business-people-with-a-laptop-and-a-tablet-seen-from-above_1232-1184

1.       เรียนรู้งาน

ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจว่า การทดลองงานเป็นช่วงเวลาที่บริษัทจะสังเกตความสามารถการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรม ตลอดจนมนุษย์สัมพันธ์เพื่อตัดสินใจว่าจะไฟเขียวให้ผ่านงานตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ดังนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องรู้ถึงความคาดหวังว่าบริษัทในตำแหน่งงานนี้ ผู้ที่กำลังทดลองงาน ควรสอบถามถึงขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป้าหมายของบริษัท ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการประเมินให้ผ่านงาน หากมีข้อสงสัยควรสอบถามพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานให้เข้าใจได้ตรงกัน เพื่อให้การทำงานถูกต้องและสอดคล้อ งกับหน่วยงาน พยายามตั้งใจทำงานและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประเมินตนเองด้วยว่าเรียนรู้ไปได้มากน้อยแค่ไหน

 2.       มีดีเหมือนที่ให้สัมภาษณ์

ในระหว่างสัมภาษณ์นำเสนอตัวดี มีคุณสมบัติเด่น สร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์อย่างไร เวลาทดลองงานก็ควรปฏิบัติให้ได้ตามอย่างที่สัญญาไว้ แสดงให้เห็นว่าตนเองมีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับตั้งใจทำงานอย่างจริงจังเพื่อแสดงคุณค่าและศักยภาพพอทำให้ผ่านงานได้ ขณะเดียวกันควรพยายามพัฒนาบ่มเพาะฝีมือตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงใฝ่ฝึกฝนให้ได้ก้าวหน้าในอาชีพเป็นจุดแข็งที่หลายองค์กรล้วนค้นหาอยากได้มาสร้างผลงานให้กับบริษัท

business-people-sitting-in-modern-office_1262-1376

 3.       มีมนุษย์สัมพันธ์

ทำงานเก่ง ทำงานเร็ว เป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้ หลายองค์กรมองเรื่องพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญและคัดเลือกคนที่มีบุคลิกลักษณะเข้ากับองค์กรได้ คุณสมบัติเบื้องต้นทำให้ผ่านงานได้นั้น สำคัญว่าจะต้องทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมองค์กรและปรับตัวให้เหมาะสม แสดงความมิตรกับทั้งเพื่อนร่วมงานและสนับสนุนการทำงานของทีมอย่างเต็มที่ มีความประพฤติดีตามกฎระเบียบองค์กร การแต่งตัวสุภาพ ไม่มาทำงานสาย มีสัมมาคารวะ มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ใหญ่ที่เก็บอารมณ์ได้ เหล่านี้เป็นสิ่งที่นายจ้างเฝ้าสังเกตในระหว่างช่วงทดลองงาน เพื่อค้นหาพนักงานที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี

 4.       มองโลกในแง่ดี

ควรปรับทัศคติมองโลกการทำงานในแง่ที่ว่าเป็นประสบการณ์สำคัญในชีวิต ช่วงทดลองงานระยะเวลา 3-4 เดือนควรใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้งาน เรียนรู้องค์กรอย่างกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในการทำงาน ความวิตกกังวลมาก ๆ จะสร้างแรงกดดัน ทำลายกำลังใจ ทำให้เสียสมาธิ ทำงานสะเพร่า ทำงานเสร็จช้า ไม่มีศักยภาพพอ ผ่านงาน

unnamed-2

หากทำงานเต็มที่แล้ว ประเมินผลออกมาไม่ ผ่านงาน ก็อย่าได้ท้อใจ อาจเป็นด้วยความถนัดของเราไม่เหมาะกับสายงานหรือตำแหน่งนั้นโดยตรง ก็ยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และการเรียนรู้ทั้งหมดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการไปสมัครงานต่อไป