EN  |  TH

ทำอย่างไรให้การเริ่มต้นทำงานประสบความสำเร็จ

work-791218_640
0

ทุก ๆ คนย่อมปรารถนาประสบความสำเร็จในงานที่ทำด้วยกันทั้งหมด แต่จะมีสักกี่คนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นประสบความสำเร็จจริง ๆ ในการทำงาน หลายคนเพียงแค่คิดแต่ไม่คิดลงมือทำ การลงมือค้นคว้าหาข้อมูลพัฒนาตัวเอง หาเคล็ดลับการทำงานทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ และมุ่งมั่นตั้งใจเท่านั้น การันตีความสำเร็จให้เราได้

human-1138002_640

แท้จริงแล้วการจะประสบความสำเร็จได้นอกจากจะมีเคล็ดลับการทำงานที่ดีแล้ว จะต้องมีการวางแผนที่ดีด้วย ลำพังเพียงการมีเคล็ดลับการทำงานที่ดีแต่ขาดการวางแผนที่รัดกุมและการดำเนินการที่เหมาะสม ไม่ว่าจะมีเคล็ดลับการทำงานที่ดีแค่ไหนก็คงเปล่าประโยชน์ เพราะจะไม่มีทางสัมฤทธิ์ผลได้เลย

ดังนั้นในการทำงาน จะต้องมีเป้าหมายชัดเจน ทิศทางการทำงานชัดเจน และกรอบเวลาชัดเจนเป็นตัวกำหนดนำก่อน โดยผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานได้นั้น ก็ต้องมีเคล็ดลับการทำงานดังต่อไปนี้ด้วย

  1. รักและสนุกในงาน เมื่อมีความรักในงานที่ทำ ก็จะมีความสุข การทำงานใดที่มีความสุข ย่อมส่งผลให้งานออกมาดี
  2. มีความมุ่งมั่น การที่งานจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องเอาจริงเอาจังมุ่งมั่น ไม่เช้าชามเย็นชาม
  3. เชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในความสามารถว่าเราสามารถทำงานให้สำเร็จได้
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อใส่ใจในงานและรู้ในสิ่งที่ทำมากพอ เราอาจหาวิธีการจัดการในแนวทางใหม่ ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ เป็นการใส่ใจหนทางไปสู่ความสำเร็จโดยไม่ละเลยทำโดยวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์
    business-team-with-an-idea_23-2147534052
  5. ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง ทุกองค์กรมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากกระแสโลกหมุนเร็ว เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอเมริกาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยในบางแง่มุมภายในชั่วข้ามคืน เราจึงต้องพร้อมรับและคุ้นชินต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และจัดการปัญหาที่อาจมากระทบแผนงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยเร็ว
  6. มีวินัยเคร่งครัด การมีวินัยที่เคร่งครัดไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำงานเคร่งเครียด การตรงต่อเวลา การคิดงานเตรียมพร้อมก่อนการเข้าประชุม หรือการดำเนินงานตามแผนมีวินัย เป็นเคล็ดลับการทำงานช่วยผลักดันให้งานประสบความสำเร็จได้
  7. คิดบวก ไม่คิดร้าย เห็นอุปสรรคเป็นโอกาส ไม่ย่อท้อหากเกิดปัญหา การคิดบวกยังทำให้การทำงานมีความสุขมากขึ้นด้วย
  8. ซื่อสัตย์ คือมีความซื่อสัตย์ทั้งกับตนเองและผู้อื่น รวมถึงซื่อสัตย์ในงานด้วย หมายความว่าเราผู้ซึ่งมีความรับผิดชอบงานย่อมรู้ดีกว่าใครทั้งหมด ต้องซื่อสัตย์ไม่ปล่อยผ่านจุดบกพร่องที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของงานได้

workplace-1245776_960_720

เมื่อมีแผนงานที่ดีและรัดกุมแล้ว การดำเนินงานโดยมีเคล็ดลับการทำงานข้างต้นนี้ นอกจากจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลแล้ว ก็ยังมีประสิทธิภาพด้วย และเมื่องานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใด โอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพการงานก็จะเด่นชัดมากขึ้น และอยู่ในสายตาของหัวหน้างานที่อาจหยิบยื่นโอกาสที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วย