EN  |  TH

ตัวอย่าง Resume สำหรับเด็กจบใหม่สมัครงาน IT (ตอนที่ 1)

0

โดย …Miss Career 

          จากประสบการณ์การเขียน Resume สมัครงาน ผู้เขียนเห็นว่าการเขียน Resume สำหรับนักศึกษาที่เพิ่งจบ หรือเด็กจบใหม่หางานเขียนยากที่สุด เนื่องจากวัตถุดิบในการเขียนน้อยมาก ประสบการณ์การทำงานก็ไม่มี ยังไม่รู้จักตัวเองว่าอยากทำงานหรือทำอาชีพอะไร  ผลการเรียนไม่เด่น กิจกรรมไม่มี แต่ยากอย่างไรก็ต้องเขียนค่ะเพราะ Resume ด่านแรกที่ในการโฆษณาตัวเราต่อนายจ้างควรเขียน Resume เป็นภาษาอังกฤษค่ะ เพราะดึงความสนใจจากผู้อ่านได้ดี

ก่อนจะไปถึงตัวอย่าง เรามาดูส่วนประกอบหลักๆของ Resume กันก่อนว่ามีอะไรบ้างพร้อมคำแนะนำในแต่ละจุด

 

  1.Heading ส่วนหัว

ส่วนนี้คือชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ถ้ามีมากกว่า 1 เบอร์ทีเราใช้ประจำควรใส่ให้หมด

ชื่อ-นามสกุล ควรเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าส่วนนี้ควรใหญ่ อ่านง่าย ชัดเจน

 

 

 2.   Career Objective เป้าหมายทางอาชีพ

น้องจบใหม่ที่ยังหาตัวเองไม่พบ อาจละไว้ได้ค่ะ สำหรับ recruiter ไม่ค่อยสนใจตรงนี้สักเท่าไร สำหรับคนที่เพิ่งจบ แต่ถ้าค้นพบแล้วว่าปรารถนาทำงานอะไรเขียนเป็นประโยคสั้นๆ เช่น A programmer in a major software house หรือ สั้นๆ .NET Developer

 

 3.   Education ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากประวัติล่าสุดไปถึงแค่มัธยมปลายพอค่ะ เรียนอะไร ที่ไหน วุฒิอะไร ให้ใส่ไป ถ้าเกรดสวยก็ใส่ไปด้วยค่ะ เคล็ดลับ ถ้า GPA ไม่สวยแต่ถ้าวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัครเช่น Java Programming  การวิเคราะห์ระบบ ฯลฯ ได้เกรดดีก็ใส่ได้ค่ะ

 

 4.   Technical Skills / IT Skills

ข้อนี้อาจสลับขึ้นไปอยู่ข้อ 3 ก็ได้ค่ะ การเขียนควรแยกเป็นประเภทเช่น

Programming Language: PHP, .NET (C#, ASP, VB

Database: MS SQL

Web Services Development Tools: AJAX, SOAP, XML

 

 5.   Work Experience ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัครเช่นจากการไปสหกิจศึกษา หรือฝึกงานเอามาเขียนนะคะ ว่าเราได้ไปฝึกทำอะไร ที่ไหน บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร ระยะเวลานานเท่าไร  ทำผลการประเมินสหกิจเราดี  จะใส่ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งคนที่ให้ประเมินเราไว้ให้อ้างอิงได้ก็ดีมากค่ะ แต่ก่อนใส่ชื่อลงไปต้องขออนุญาตเจ้าตัวก่อนนะคะ

 

6.   Project โครงงาน

สมัครงาน IT ถ้าเคยทำโปรเจคร่วม ให้เขียนรายละเอียดสั้นๆว่าชื่อโปรเจค และโปรเจคเกี่ยวกับอะไร เราทำงานในส่วนไหน ใช้เครื่องมืออะไรในการพัฒนาเขียนงาน

 

 

7.   Awards and Honors

รางวัลจากการเรียน การประกวด คำชมเชย คำประกาศเกียรติคุณ ได้ทั้งนั้น

8.   ส่วนเสริมอื่นๆ

เช่น ภาษาอังกฤษดี เคยไปเข้าอบรมบุคลิกภาพ อะไรที่เกี่ยวข้องเสริมให้เราเด่นในทางที่ดี เขียนได้ทั้งนั้น

 

 

ทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าส่วนประกอบของ Resume มีอะไรบ้าง ตอนหน้าเราจะมาดูตัวอย่าง resume สำหรับเด็กจบใหม่กันค่ะ