ปรัชญาการทำงาน - Professional One
 EN  |  TH

ปรัชญาการทำงาน

Opportunities Never End for a Professiona

เราเชื่อมั่นว่า “ โอกาสดีๆไม่มีวันหมด สำหรับมืออาชีพที่แท้จริง”  (Opportunities Never End for a Professional) หมายถึง ผู้ที่ทำงานอย่างมืออาชีพนั้น จะมีความมั่นคงที่แท้จริงในการทำงาน  เพราะจะมีผู้แนะนำโอกาสที่ดีมาให้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของเขาเหล่านั้น  โดยปรัชญาการทำงานที่จะนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพได้นั้น  ประกอบด้วย

Enthusiasm   มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักในสิ่งที่ทำ

Responsibility  มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ คำนึงถึงผลลัพธ์ในการกระทำใน ภาพรวม

Integrity   มีความซื่อสัตย์ทั้งโดยส่วนตัว และในหน้าที่การงาน

Development  มีการพัฒนาตัวเองและตัวงานให้ดีขึ้นอยู่สม่ำเสมอ

Reputation  รักษาและเผยแพร่ชื่อเสียงของตนเองและองค์กร