EN  |  TH

คำถามที่เราควรเตรียมพร้อม รับมือกับการสัมภาษณ์

ariadna-oltra-883879_960_720
0

การก้าวข้ามช่วงชีวิตในมหาวิทยาลัยสู่ชีวิตวัยทำงาน ในช่วงแรกของการเริ่มต้นวัยทำงานที่เด็กจบใหม่ทุกคนต้องเจอคือการสมัครงาน ทั้งขั้นตอนการเตรียมใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ จากนั้นจึงยื่นเอกสารเหล่านั้นเพื่อสมัครงานเป็นด่านแรกที่ทุกคนต้องเจอ หลังจากผ่านขั้นขณะนี้ไป อีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือขั้นตอนของการสัมภาษณ์งาน ผู้สมัครงานบางคนเป็นคนมีความสามารถอันเป็นคุณสมบัติที่องค์กรนั้นอยากร่วมงานด้วยแต่ทว่ากลับสอบไม่ผ่านในขั้นตอนการสัมภาษณ์ อาจเป็นเพราะความตื่นเต้นหรือการเตรียมตัวสัมภาษณ์ที่ไม่ดีพอจึงทำให้คุณพลาดโอกาสนั้นไป ดังนั้นการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานโดยการซักซ้อมคำถามและการตอบคำถามสัมภาษณ์ไว้ก่อนจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับคำถามที่ควรเตรียมพร้อมมีดังนี้

1.       กรุณาเล่าประวัติของคุณแบบย่อ ๆ

การเตรียมตัวสัมภาษณ์สำหรับคำถามนี้คุณควรตอบคำถามสัมภาษณ์ประมาณ 2-3 นาที ให้สั้นกระชับ ได้ใจความ โดยพูดถึงสิ่งสำคัญแสดงให้เห็นถึงตัวตน นิสัยใจคอ แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ รู้จักปรับตัวและเป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงพูดเกี่ยวกับความสามารถและประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ ของคุณที่เหมาะสำหรับงานนี้

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%8a

 2.       ช่วยบอกเหตุผลที่คุณคิดว่าคุณเหมาะสำหรับงานนี้

คำถามพื้นฐานที่คุณต้องเตรียมการตอบคำถามสัมภาษณ์ไว้เสียแต่เนิ่น ๆ ควรตอบให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ไม่พูดวกไปวนมา สำหรับการเตรียมตัวสัมภาษณ์คุณควรรู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมคุณถึงคิดว่าคุณเหมาะสำหรับงานนี้ อาจเป็นเพราะความชอบ ความถนัดหรือประทับใจในองค์กรก็สามารถนำมาตอบคำถามสัมภาษณ์ได้เช่นกัน คุณอาจเริ่มจากการเล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา รวมถึงความสามารถ ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณต้องการสมัคร สำหรับเด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานอาจเล่าถึงกิจกรรมที่ทำให้มหาวิทยาลับหรือเกรดเฉลี่ยที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ เป็นต้นเขียนจดหมายขอสหกิจศึกษา

3.       กรุณาบอกเงินเดือนที่คุณต้องการ

การเตรียมตัวสัมภาษณ์เพื่อตอบคำถามสัมภาษณ์ในข้อนี้ คุณควรศึกษาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของตำแหน่งงานที่คุณสมัครว่าโดยทั่วไปแล้วมีฐานเงินเดือนเท่าไหร่ การตอบคำถามสัมภาษณ์โดยการเสนอช่วงเงินเดือนจะดีกว่าการบอกเป็นตัวเลขแบบตายตัวเพราะคุณสามารถต่อรองการปรับเงินเดือนในภายหลังได้

money-1339295_960_720

จะเห็นได้ว่าการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานนั้นสำคัญไม่แพ้การยื่นใบสมัครงานเลยทีเดียว การเตรียมตัวสัมภาษณ์นอกจากจะทำให้คุณไม่พลาดในการได้งานนั้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจและฝึกให้คุณเป็นคนที่มีความรอบคอบอีกด้วย ทั้งนี้การฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์งาน 3 ข้อ ในข้างต้นแล้วคุณควรศึกษาคำถามอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อตัวคุณเอง