EN  |  TH

ปรับมุมมองการทำงานอย่างไรให้เกิด ความก้าวหน้า…อย่างมีสเต็ป 2

0
ความก้าวหน้า ในสังคมการทำงานนอกจากความรู้ความสามารถและประสบกาณ์การทำงานแล้ว การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรรวมถึงการวางตัวและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ ความก้าวหน้า ในการทำงาน และไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานหรือพนักงานใหม่ก็ควรจะมีทัศนคติด้านบวกเกี่ยวกับการทำงาน ความก้าวหน้า  และการรู้จักการวางตัวในสังคมการทำงานดังนี้

ความก้าวหน้า

ควรรู้จักที่จะเคารพผู้อื่น

การให้ความเคารพส่วนใหญ่จะคิดว่าต้องเฉพาะผู้ที่มีอาวุโสกว่าเราเท่านั้นที่เราควรเคารพและให้เกียรติ แต่ในความเป็นจริงโดยเฉพาะในด้านการทำงานให้เกิด ความก้าวหน้า เราควรเคารพทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเรา คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขาเหล่านี้ด้วยความสุภาพ แม้เราอาจไม่เห็นด้วยกับเขาในบางเรื่อง แต่ก็ควรโต้แย้งด้วยความสุภาพและให้เกียรติเสมอ และในการมอบหมายงานต่างๆก็ควรที่จะเชื่อในการทำงานของพวกเขา เพราะการเชื่อใจไว้วางในก็ถือว่าเป็นการเคารพซึ่งกันและกันด้วย

 ภูมิใจในตัวเอง

ควรรู้จักภูมิใจในตนเอง

คนที่มีความภูมิใจในตนเองส่วนใหญ่มักเป็นคนที่เข้มแข็งและมั่นใจในตัวเองสูง โดยเฉพาะด้านการทำงานจะมีแนวโน้มที่จะทุ่มเทเพื่อ ความก้าวหน้า และความสำเร็จสูง ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพนักงานที่นายจ้างมองหา เพราะเป็นการรับประกันเบื้องต้นได้ว่าพนักงานใหม่ที่รับเข้ามาทำงานจะทำงานให้แก่องค์กรหรือบริษัทอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ความภูมิใจในตนเองไม่ได้หมายความว่าหลงตัวเองว่าเก่งหรือหยิ่งทะนงไม่ยอมรับความช่วยจากผู้อื่น แต่หมายถึง ภูมิใจในผลงานที่ออกมาจากความทุ่มเทและตั้งใจจะทำให้มันดีขึ้น ๆ เรื่อย ๆ

 รับปาก_รักษาคำพูด

ควรทำตามที่รับปากไว้ให้ได้

คนมีสัจจะมักมีเกียรติ การที่รับปากว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรที่จะทำให้ได้อย่างที่รับปากไว้ เพราะนอกจากจะแสดงถึงความรับผิดชอบที่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติความเป็นผู้นำแล้ว การรับปากทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนยังทำให้พนักงานต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อจะทำงานนั้นให้สำเร็จ ซึ่งเป็นการพัฒนาการทำงานและความคิดของตน ทั้งยังเป็นอีกคุณสมบัติที่ดีอีกประการหนึ่งของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย

 ทำงานอย่างสร้างสรรค์

ควรเรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆเสมอ

การเรียนรู้และการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ที่นายจ้างอยากได้จากพนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนักงานใหม่ไฟแรงที่ต้องการความก้าวหน้าในการทำงานการ หากรู้จักเรียนรู้และคิดริเริ่มอยู่เสมอก็สามารถเข้าใกล้ความก้าวหน้าในการทำงานได้ไม่ยาก เพราะคนที่มีทัศนคติเช่นนี้จะไม่หยุดคิดอะไรใหม่ ๆ ตลอดเวลา และสามารถสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ที่เป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

 มีอะไรให้ช่วยมั้ย

ควรรู้จักเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น

คนที่น้ำใจอยู่ที่ไหนก็มักจะเป็นที่รักของทุกคนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือที่เล็กน้อยแค่ไหนก็ตามก็สามารถสร้างคาวมประทับใจได้ไม่ยาก เช่น การช่วยเหลือลูกค้าในการแนะนำค้นหาสินค้า หรือช่วยเพื่อนร่วมงานให้ทำงานต่างๆ หากรู้จักแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่นย่อมเป็นที่รักและมีคนอยากร่วมงานกับเรามากเท่านั้น และเพิ่มโอกาสได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้นด้วย

happy-people

อย่างไรก็ตาม แม้ความก้าวหน้าในอาชีพเป็นสิ่งคัญแต่ ก็ไม่ความมองข้ามความเป็นตัวของตัวเอง ควรที่จะรู้จักตนเอง และหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและการทำงานก็ต้องมีการประสานกับผู้อื่น ฉนั้นการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีย่อมส่งผลดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างแน่นอน