EN  |  TH

ข้อห้ามในการทำงาน ที่พนักงานใหม่ควรรู้ไว้

person-801823_960_720
0

ในสังคมไทยการทำงานในองค์กรต่าง ๆ ย่อมมีรูปแบบสังคมที่เป็นแบบเฉพาะขององค์กรนั้น บางองค์กรให้ความสำคัญกับระบบอาวุโสเป็นหลัก บางองค์กรให้ความสำคัญกับตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลัก เป็นต้น ทั้งนี้การที่คุณจะเข้าไปทำงานในองค์กรนั้น ๆ ในฐานะพนักงานใหม่ที่พึ่งเรียนจบหรือลาออกมาจากองค์กรอื่น คุณควรทราบถึงข้อห้ามพื้นฐานหรือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่ออนาคตการทำงานที่ก้าวหน้า ดังต่อไปนี้

1.มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป

การที่คุณได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นแสดงว่าคุณเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามที่องค์กรต้องการและหวังว่าคุณจะสามารถทำประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรได้ ซึ่งพนักงานใหม่มักจะมีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปจนไม่เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านายหรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ สำหรับข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือ คุณควรทำตัวเป็นแก้วเปล่าที่คอยรับความรู้ต่าง ๆ จากคนรอบข้างอยู่เสมอ นอกจากนี้ความอ่อนน้อมถ่อมตนยังเป็นสิ่งสำคัญทำให้คนในองค์กรเกิดความรู้สึกรักใคร่และยินดีสอนงานต่าง ๆ ให้กับคุณอีกด้วย

handsome-guy-885388_960_720

2.ไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง

พนักงานใหม่ควรตระหนักอยู่เสมอว่า “ในโลกนี้ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ” การที่คุณทำงานผิดพลาด เนื่องจากสาเหตุหลายประการนั้น เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอ ถ้าหากคุณปล่อยความผิดพลาดนั้นไปโดยไม่ยอมแก้ไขหรือไม่ยอมรับความผิดพลาดนั้น โอกาสเกิดความผิดพลาดอีกย่อมมีสูง ทั้งนี้ข้อปฏิบัติที่คุณควรทำคือยอมรับข้อผิดพลาดและรีบหาทางแก้ไขทันที

business-moves-faster-with-a-rocket_23-2147505101

3.ไม่พัฒนาตนเอง

ในบางครั้งความรู้ความสามารถที่คุณมีเมื่อเริ่มเข้าทำงาน อาจไม่เพียงพอต่อการทำงานในอนาคต ข้อปฏิบัติที่พนักงานใหม่ควรทำเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเอง เช่น การเรียนหลักสูตรสั้น ๆ เพิ่มเติม การเรียนภาษา การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น การที่คุณรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมออาจทำให้คุณได้ทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

busy-entrepreneur_23-2147517018

4.ไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กร

เป็นข้อปฏิบัติที่พนักงานใหม่ไม่ควรทำอย่างมาก เชื่อได้ว่าทุกคนอยากมีอนาคตที่ก้าวหน้าในการทำงาน พนักงานใหม่บางคนเมื่อเข้ามาทำงานแล้วแต่ยังไม่พอใจในตำแหน่งหรือองค์กรที่ตนทำงานอยู่หรือมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด อยากมีเงิน มีอำนาจ ทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับองค์กร อาจมีการฉ้อโกงหรือนำข้อมูลให้องค์กรไปขายให้กับองค์กรอื่นทำให้ส่งผลเสียต่อองค์กรและตัวพนักงานเอง

ข้อห้ามทั้ง 4 ข้อที่ได้กล่าวไปข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างข้อปฏิบัติที่พนักงานใหม่ไม่ควรปฏิบัติ ทั้งนี้คุณควรศึกษาข้อปฏิบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่ออนาคตที่ก้าวหน้าในการทำงานของคุณเอง

ไม่ซื่อสัตย์