EN  |  TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 comment

โปรวันกรุ๊ป จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง’

โปรวันกรุ๊ปจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีการจัดกิจกรรม  ณ ห้องอาภากร  บริษัท..

Read More
0 comment

โปรวันกรุ๊ปจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทในเครือโปรวันกรุ๊ป นำโดย คุณวาริน พิริปุญโญ ประธานกรรมการ และ คุณชลดา..

Read More
0 comment

Professional One จัดมหกรรมสมัครงาน IT…

วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:00 – 16:00 น...

Read More
0 comment

โปรวันกรุ๊ปห่วงใยสุขภาพพนักงานตรวจสุขภาพประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 และ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:00 – 12:00 น...

Read More
0 comment

โปรวันกรุ๊ปจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คุณวาริน พิริปุญโญ ประธานกรรมการ และ คุณชลดา พิริปุญโญ  รองกรรมการ บริษัทในเครือโปรวันกรุ๊ป พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ..

Read More
0 comment

คุณวาริน พิริปุญโญ และ คุณชลดา…

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 คุณวาริน พิริปุญโญ และ คุณชลดา พิริปุญโญ..

Read More
0 comment

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย…

เนื่องด้วยในเดือนเมษายนมีเทศกาลสงกรานต์ นับเป็นปีใหม่ไทยและตรงกับวันที่ 13 -15 เมษายน ของทุกปีบริษัท.โปรเฟสชันแนล วัน จำกัด ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรม..

Read More
0 comment

โปรวันได้รับเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่น 2561

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 คุณวาริน พิริปุญโญ ประธานกรรมการกลุ่มโปรวันกรุ๊ป ขึ้นรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2561จากดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี “รางวัลสถานประกอบการดีเด่นนี้ถือเป็นเกียรติอย่างสูงแก่บริษัท ตอนร่วมโครงการฯ เราคิดแค่ว่าเราจะช่วยประสานความต้องการด้านทักษะแรงงานของสถานศึกษาและภาคธุรกิจให้ดีขึ้นได้อย่างไร” คุณวารินกล่าว..

Read More
0 comment

กิจกรรม Campus โครงการ Rocket…

เมื่อวันที่ 16 และ 21 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมาบริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  ทีมงานโครงการ “Rocket to..

Read More