EN  |  TH

ปรับมุมมองการทำงานอย่างไรให้เกิด ความ ก้าวหน้า …อย่างมีสเต็ป 1

0

ทักษะและประสบการณ์เป็นคุณสมบัติสำคัญที่นายจ้างต้องการจากพนักงานที่รับสมัครเข้ามาทำงานในองค์กร แต่แม้ว่าคุณจะเก่งกาจและมีความสามารถขนาดไหน เมื่อได้ก้าวเข้ามาสู่สังคมการทำงานแล้ว พนักงานใหม่อย่างคุณต่างก็ต้องมุ่งหวังที่จะ ก้าวหน้า ในอาชีพกันทั้งนั้น แล้วองค์ประกอบอะไรล่ะที่จะทำให้พนักงานใหม่อย่างคุณประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 สำรวจตัวเอง_ก้าวหน้า

ประเมินผลงานของตนเอง

หากคุณต้องการความ ก้าวหน้า ในการทำงาน ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นพนักงานใหม่ก็ควรประเมินผลการทำงานและคุณภาพการทำงานของคุณด้วย โดยอาจจะประเมินเทียบจากสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากตัวคุณ สิ่งที่คุณเชี่ยวชาญและทักษะต่างๆ รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานด้วย หากคุณยังมีทักษะไม่เพียงพอ คุณก็ควรที่จะต้องพัฒนาเพิ่มพูนทักษะที่ยังขาดหรือบกพร่องอยู่มากขึ้น เช่น การคุณอาจขาดทักษะทางด้านภาษาคุณจะอาจลงเรียนคอร์สภาษาสั้นๆ หรือพนักงานใหม่อาจจะขาดความเชี่ยวชาญด้านปฎิบัติการ ด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ คุณก็อาจหาข้อมูลอบรมเพิ่มเติม ซื้อหนังสือมาศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้คุณอาจใช้แบบประเมินผลงานเป็นตัวช่วย รวมถึงการพูดคุยกับหัวหน้างานก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ทราบว่าคุณกำลังทำงานอย่างมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกับแผนกและองค์กรของคุณหรือไม่

ทักษะในการทำงาน

การรู้จักเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆการทำงาน

นอกจากความรู้ที่ได้เรียนมาจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว การเพิ่มทักษะการทำงาน หรือการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมจะช่วยให้คุณ ก้าวหน้า ในสายอาชีพของคุณได้ ซึ่งคุณเองก็ต้องมีทักษะพิเศษที่แตกต่างจากผู้อื่นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการบริหารโปรเจค ทักษะการบริหารคน ทักษะการสื่อสาร หรือทักษะการพูดในที่ชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ทักษะดังกล่าวองค์กรส่วนใหญ่มักจะมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าพนักงานใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วก็สามารถหาหนังสือ HowTo เหล่านี้มาศึกษาเพิ่มเติมได้ตามร้านหนังสือทั่วไป เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 ความก้าวหน้า

หมั่นศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

“ไม่มีใครแก่เกินเรียน” หากคุณต้องการความ ก้าวหน้า ในการทำงาน คุณจำเป็นต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ การพัฒนาทักษะทางเทคนิคและอัพเดทข้อมูลข่าวสารในสายอาชีพของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เพราะคุณต้องแน่ใจว่าคุณมีความสามารถในทักษะใหม่ๆที่งานของคุณต้องการและมีการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานและหมายความว่าคุณต้องมีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต อาจจะเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ การศึกษาเพิ่มเติม การเข้าอบรม หรือเข้าร่วมคอร์สสัมมนาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณ คุณอาจเลือกคอร์สเรียนที่ช่วยพัฒนาการทำงานปัจจุบันของคุณ เช่น ถ้าหากคุณจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี คุณอาจจะเลือกเรียนเพิ่มเติมในคณะบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท หรือเลือกฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมต่างๆ การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆในการทำการตลาด เป็นต้น จะช่วยเพิ่มทักษะการทำงานของคุณให้กว้างมากขึ้น

ความก้าวหน้า

แม้ว่าการเลื่อนตำแหน่งจะเป็นการวัดความ ก้าวหน้า ในสายอาชีพ ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณรู้จักประเมินตนเอง, พัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทำงานให้ชำนาญ และหมั่นหาความรู้เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กร แต่สิ่งที่สำคัญไม่แต่กันคือการวางตัวและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานเพราะแม้ว่าคุณจะมีความสามารถมากแค่ไหน แต่ถ้าหากทีมเวิร์คที่ดีก็ไม่สามารถทำงานสำเร็จได้อย่างราบรื่นแน่นอน