EN  |  TH

การปรับตัวเข้าหาเจ้านายที่คุยยาก

0

เชื่อได้ว่าหลาย ๆ ที่ทำงานและมนุษย์เงินเดือนหลาย ๆ คนน่าจะเคยประสบกับปัญหาเจ้านายที่คุยยากหรือเจ้าระเบียบ เข้มงวด ทำให้เกิดความเครียดระหว่างการทำงานได้ ซึ่งการทำงานหากพบเจอกับเจ้านายคุยยากอาจจะทำให้งานดำเนินไปไม่สะดวก แต่ทว่าเคล็ดลับการทำงานสำหรับคุยกับเจ้านายที่คุยยากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการงานมีดังต่อไปนี้

1.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

เคล็ดลับการทำงานสำหรับคุยกับเจ้านายที่คุยยากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการงานทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเข้าหาเจ้านายที่คุยยากทำได้โดยการมีความนอบน้อมถ่อมตน พยายามเอาใจใส่ยามที่เจ้านายต้องการสิ่งใด ส่วนใหญ่แล้วเจ้านายที่คุยยากไม่ใช่คนที่ใจร้ายหรืออารมณ์เสียใด ๆ หากแต่มักต้องการให้งานออกมาดีจึงต้องใช้ความเข้มงวดอยู่บ้าง ซึ่งผู้เป็นลูกน้องสามารถเอาชนะใจได้เพียงมีความอ่อนน้อมถ่อมตน

2.ตั้งใจทำงาน

การตั้งใจทำงานคือกุญแจช่วยให้การทำงานกับเจ้านายที่คุยยากไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป โดยเคล็ดลับการทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการงานคือตั้งใจทำงานให้ดีมากที่สุด หากเจ้านายเห็นถึงความตั้งใจก็จะไม่มีอคติและอาจทำให้การคุยงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น

3.มีน้ำใจกับเจ้านาย

เคล็ดลับการทำงานสำหรับคุยกับเจ้านายที่คุยยากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการงานทำได้ง่าย ๆ ด้วยการมีน้ำใจกับเจ้านายในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอาสาซื้อขนมให้หรืออาสาค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของลูกน้องโดยตรง การอาสาเจ้านายจะทำให้เจ้านายเกิดความเอ็นดูและการคุยงานครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องง่ายขึ้น

4.ไม่เกี่ยงงาน

เคล็ดลับการทำงานสำหรับคุยกับเจ้านายที่คุยยากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการงานอีกหนึ่งสิ่งคือการไม่เกี่ยงงาน ส่วนใหญ่แล้วการเกิดอคติจากเจ้านายซึ่งทำให้การคุยงานยากนั้นมักเกิดจากการที่เจ้านายเล็งเห็นว่าลูกน้องมักจะเกี่ยงงานเป็นประจำ นอกจากนี้หากต้องการให้เจ้านายเอ็นดู ลูกน้องก็ควรรับอาสาก่อนผู้อื่นเพื่อให้เจ้านายมองในแง่ดีและไม่ทำให้การคุยงานยาก

5.มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน

หากเพื่อนร่วมงานมีเรื่องอาสาให้ช่วยก็ควรอาสาช่วย เพราะการมีน้ำใจจะทำให้เจ้านายมีแง่มุมดี ๆ กับลูกน้องและไม่ทำให้การคุยงานหรือเข้าหาเจ้านายเป็นเรื่องยาก เพียงเท่านี้ก็ได้เคล็ดลับการทำงานสำหรับคุยกับเจ้านายที่คุยยากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการงาน

เคล็ดลับการทำงานสำหรับคุยกับเจ้านายที่คุยยากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการงานเป็นสิ่งที่ผู้เป็นลูกน้องทุกคนควรศึกษาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้การทำงานราบรื่น ได้ผลลัพธ์การทำงานที่ดีและมีตำแหน่งที่ก้าวหน้าอย่างที่หวังไว้